หน้าหลัก เกี่ยวกับงานประชุม กำหนดการ การส่งผลงาน รายชื่อผลงาน ข้อมูลที่พัก ติดต่อสอบถาม
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
  วิทยากรพิเศษ
  อัตราค่าลงทะเบียน
  ลำดับการนำเสนอ
  รูปแบบไฟล์บทความ
  รูปแบบทำโปสเตอร์
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  รายชื่อผลงาน
  ตัวอย่างบทความ
  หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
เครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
 
  อัตราค่าลงทะเบียน
   
 
ประเภทของผู้ลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน
     
  ผู้นำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย 2,000 บาท
     
  ผู้นำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ 2,500 บาท
     
   เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย โดยไม่ส่งผลงานนำเสนอ  
  บุคคลทั่วไป 1,000 บาท
     
  วิทยาลัยนครราชสีมา และสถาบันร่วมจัดงานฯ 500 บาท
     
   ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด ร่วมฟังบรรยายในภาคเช้า (ไม่ส่งผลงานนำเสนอ) ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  หมายเหตุ : * ผู้ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทุกท่านจะได้รับกระเป๋า เอกสาร และสูจิบัตร
   
  วิธีชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
 
   
  ชื่อบัญชี กองทุนทั่วไปวิทยาลัยนครราชสีมา ธนาคารกรุงไทย
สาขาอัมพวัน
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 491-0-25348-3
     
 
 
   
  วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052