หน้าหลัก เกี่ยวกับงานประชุม กำหนดการ การส่งผลงาน รายชื่อผลงาน ติดต่อสอบถาม  
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
  วิทยากรพิเศษ
  อัตราค่าลงทะเบียน
  ลำดับการนำเสนอ
  รูปแบบไฟล์บทความ
  รูปแบบทำโปสเตอร์
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  รายชื่อผลงาน
  ตัวอย่างบทความ
  หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
เครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
 
  ติดต่อสอบถาม  
 
   
  วันทำการ : อังคาร - อาทิตย์ เวลาทำการ: 09.00 - 16.30 น.
วันหยุด : วันจันทร์
   
  ติดต่อผู้ประสานงาน
สำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนครราชสีมา
โทรศัพท์ : 0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052 ต่อ 185 หรือ 171
e-mail : conference@nmc.ac.th
FB :
   
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ชื่อ นายเรืองศักดิ์ มูลเกษร (เจ้าหน้าที่สารสนเทศ)
สำนักประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนครราชสีมา
โทรศัพท์ : 0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052 ต่อ 141
email : webmaster@nmc.ac.th
FB :
   
     
   
  วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052