หน้าหลัก เกี่ยวกับงานประชุม กำหนดการ การส่งผลงาน รายชื่อผลงาน ติดต่อสอบถาม  
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
  วิทยากรพิเศษ
  อัตราค่าลงทะเบียน
  ลำดับการนำเสนอ
  รูปแบบไฟล์บทความ
  รูปแบบทำโปสเตอร์
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  รายชื่อผลงาน
  ตัวอย่างบทความ
  หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
เครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
 
  อัตราค่าลงทะเบียน
   
 
ประเภทของผู้ลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน
1) สถาบันเครือข่ายร่วมจัดงาน  
  ผู้นำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย 1,800 บาท
  ผู้นำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ 2,000 บาท
  เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย 500 บาท
2) สถาบัน หน่วยงาน บุคคลทั่วไป  
  ผู้นำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย 2,000 บาท
  ผู้นำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ 2,300 บาท
  เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย 800 บาท
3) ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ส่งผลงานนำเสนอ ไม่รับเอกสาร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  หมายเหตุ :
  1. ผู้ชำระค่าลงทะเบียนทุกท่าน จะได้รับกระเป๋า เอกสาร เกียรติบัตร และไฟล์บทความ
  2. ขอสงวนสิทธิการโอนคืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี
   
  วิธีชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
 
   
  ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 491-0-25348-3
ชื่อบัญชี กองทุนทั่วไปวิทยาลัยนครราชสีมา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
  หมายเหตุ :
ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน จักชำระค่าลงทะเบียนได้เมื่อทางวิทยาลัยแจ้งหน้าเว็บไซต์ว่าบทความของท่าน “ผ่าน” หรือ “ผ่าน(โดยแก้ไข)” เท่านั้น
     
 
 
   
  วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052